Вообичаено, кога ќе стане збор за спортот, првата помисла што му доаѓа на просечниот човек е забава, хоби. Но, спортот е многу повеќе од тоа, суштински тој претставува начин на живот. Спортот како игра или како физичка активност, зазема значајно место во секое општество, бидејќи ги учи најмладите на вистинските вредности, на соработка и меѓусебна почит. Ги учи на фер-плеј, на чесна борба, тимска игра, помош на послабиот од тебе, на споделување на победите, но и прифаќање на поразите. Активно ја врежува во нив важноста на вредностите, како искреноста, почитта кон себеси и кон другите, но и приврзаноста кон правилата и почитување на нивната важност. Покажува како да се справат со конкуренцијата, како да изградат меѓусебно разбирање, дисциплина, толеранција, тимска работа и лидерство. Ги учи на суштината на животот, да се бориш и да подадеш рака на поразениот, но и да бидеш поразен, а да не ја наведнеш главата и да се предадеш. Мноштво од суштинските вредности вродени во спортот се компатибилни со принципите неопходни за развој на општеството, како фер играта, соработката, споделувањето и почитта. Животните вештини научени преку спортот им помагаат на луѓето да станат посилни, но и да ја подобрат својата психо-социјална состојба, својата флексибилност, самодоверба и поврзаност со другите членови на општеството. Ги обединува индивидуите и заедниците, создавајќи мост помеѓу културните и етничките разлики.

Од сето тоа може да се види дека спортот е круцијална компонента на социјалниот живот, директно поврзувајќи ги различните заедници. Ги обединува луѓето на забавен и партиципаторен начин, помага да се изградат социјални врски,  гради конекции и ја подобрува комуникацијата помеѓу индивидуите и групите, но и создава активна општествена вклученост, засилувајќи го социјалното ткиво.

Категории swam

mk_MKMK