Зошто е важно да се спортува

Да се биде дел од некој спорт, генерално, генерира различни социо – економски добивки. Спортот може и остава големо и позитивно влијание врз личноста, заедницата, па  би рекле и во целото општество. Иако спортот генерално се поврзува со помладата популација, сепак  тој не ги исклучува сите возрасни групи и пол. Read more…

Младите, Спортот и Македонија

Вообичаено, кога ќе стане збор за спортот, првата помисла што му доаѓа на просечниот човек е забава, хоби. Но, спортот е многу повеќе од тоа, суштински тој претставува начин на живот. Спортот како игра или како физичка активност, зазема значајно место во секое општество, бидејќи ги учи најмладите на вистинските Read more…

en_USEN