Спа и Велнес Асоцијацијата на Македонија SWAM, и центар за професионални обуки е првиот на Балканот кој во обуките за Масери, Спа терапевти, Спа Менаџери, Фитнес инструктору нуди можност за Феријална Пракса во нај- познатите компании . Зошто е тоа важно?

ПРИДОБИВКИ ОД ФЕРИЈАЛНА ПРАКТИКА

 • СТЕКНУВАЊЕ ИСКУСТВО НА РАБОТНО МЕСТО ВО РЕАЛНИ УСЛОВИ;
 • ПОВРЗУВАЊЕ НА ТЕОРЕТСКИТЕ ЗНАЕЊА СО ПРАКТИЧНИТЕ ВЕШТИНИ ПОТРЕБНИ ЗА РАБОТА
 • ПРОШИРЕНА МОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА ЗАНИМАЊА И СОГЛЕДУВАЊЕ МОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН И КАРИЕРЕН РАЗВОЈ;
 • СКРАТУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО ЗА АДАПТАЦИЈА ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ,
 • УЧЕЊЕ ОД ИСКУСНИ СТОПАНСТВЕНИЦИ – МАЈСТОРИ И СЛ.;
 • ПОДОБРУВАЊЕ НА МЕКИТЕ ВЕШТИНИ:
 • САМОДОВЕРБА, СИГУРНОСТ, ДИСЦИПЛИНА,
 • САМОИНИЦИЈАТИВНОСТ, КРЕАТИВНОСТ, ЛОЈАЛНОСТ, ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ВЕШТИНИ
 • МОЖНОСТ ЗА ФИНАНСИСКА НАГРАДА;
 • ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА;
 • ДОБИВАЊЕ ПРЕПОРАКА ОД КОМПАНИЈАТA.

ИНВЕСТИЦИЈА ВО СОПСТВЕНАТА ИДНИНА

Categories blog

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEN